HomeLimburgse Regio BlogWaarom zouden we voor Brexit en tegen TTIP zijn?

De Brusselse ‘regelzucht’ is iets waar de Engelse eurosceptici maar ook de Nederlandse politiek dankbaar misbruikt van maakt om gemakkelijk voor eigen publiek te scoren. Waar komt die ‘regelzucht’ toch vandaan? Waarom kan het niet anders? Het antwoord vinden wij als we gaan kijken naar de rechtssystemen waar we in Europa sinds de toetreding van de Angelsaksische landen mee te maken hebben. Sinds die tijd hebben wij te doen met twee fundamenteel verschillende rechtssystemen die niet met elkaar te verenigen zijn. Het Europese recht is principe georiënteerd terwijl het Angelsaksische recht ‘case’ recht is. Het Angelsaksische recht geeft veel ruimte want alles wat niet verboden is, is toegestaan. Wil je iets beschermen, bv ‘Parmezaanse kaas’ of ‘Limburgse vlaai’ dan moet dit individueel ‘geregeld’ worden. Je kunt hier dus geen principe afspraken maken zoals onder Europees recht mogelijk is. Het is om die reden dat je voor een Angelsaksisch contract een kruiwagen mee moet brengen terwijl je een Europees contact in je aktetas stopt. Waar de Engelse eurosceptici zich het meest aan ergeren wordt dus door hun eigen rechtssysteem veroorzaakt. De regelzucht is er dankzij, door en voor de Angelsaksen. Daar komt nog bij dat om, voor een bepaald belang, schadelijke regelgeving zo veel mogelijk te voorkomen er lobbies worden opgezet, doorgaans met veel geld achter zich. De integriteit van het democratisch systeem wordt daardoor verzwakt en uitgehold. Een Brexit met vertrek van het Verenigd Koninkrijk zou het weer mogelijk maken om Europees recht en in het verlengde daarvan Rijnlands denken centraal te stellen. Eenmaal zonder de Britten hoeven wij de banken en financiële markten niet langer vrij spel te geven en kunnen wij de excessen uitbannen waar Joris Luyendijk over schrijft: ‘Dit kan niet waar zijn”. Veel van de Europese problematiek zou dan gemakkelijker te regelen zijn en Europa kan dan eindelijk met voortvarendheid aan het werk om voor de 21ste eeuw noodzakelijke en zinvolle politiek te bedrijven. Een vertrek van de Engelsen zou dus nuttige gevolgen kunnen hebben.

Het is om hetzelfde verschil in rechtssystemen dat we tegen TTIP zouden moeten zijn. Daar de rechtssystemen niet verenigbaar zijn, is het niet mogelijk een rechtbank te kiezen of op te zetten en moeten de geschillen dus buiten het rechtssysteem via arbitrage worden opgelost. Deze arbitrage staat daarmee per definitie boven de wet en de democratie. We overhandigen een groot deel van onze democratische rechten aan winst maximerende multinationals die er een sport van maken, zoals de Panama Papers weer laten zien, geen bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de maatschappij die de welvaart voort brengt waar zij van leven en profiteren. Als toegift mogen wij er ons er al vast op gaan verheugen dat als de arbitrage goed en rechtvaardig verloopt, Europa en Europese rechten toch het onderspit zullen delven.

Dan toch maar beter de Britten binnen de EU houden en ook dan geen TTIP? We zullen het spoedig weten.

Joseph van Keulen,
Kerkrade 17 juni 2016

Nu we weten dat er een Brexit komt zouden we dit kunnen zien als een tik op de vingers van politiek en wetenschap die de signalen van de tijd niet weet te duiden en geen adequaat leiderschap voor handen heeft. Hoe zou het zijn om de3 geworpen handschoen aan te nemen?

Share Button

Reacties zijn gesloten.