HomeNederlands BlogAppel 20-16 aan de politiek

Verontrust? 50 jaar geleden een reden om D66 op te richten. Nu is er geen tijd meer om verontrust te zijn, het is tijd om problemen vaarwel te zeggen en ons te richten op oplossingen en mogelijkheden. Een mogelijke toekomst die ons reeds geruime tijd met vriendelijke blik aankijkt. De burger voelt dit helder aan en toch wordt deze toekomst niet gedacht en dus ook niet gezien door de politiek en de politici. Waarom niet? Wat is de sluier over de zittende macht? Waarom houden ze ons gevangen in problemen?

De burger ziet een tijd van ongelofelijk snelle technische vooruitgang waardoor veel verandert terwijl dit niet echt ten voordele van de burger komt. De burger ziet dat kapitaal arbeid blijft uitstoten en dat echt participeren in het economisch proces een voorrecht wordt voor een steeds kleinere groep. De burger ziet een steeds grotere groep in de marge aanhangen of geheel buiten de boot vallen. Zij ziet dat de race naar de  globale bodem in volle gang is. Vluchtelingen en arbeidsmigranten maken het probleem groter. De burger ziet dat rijk steeds rijker en arm steeds armer wordt terwijl het middenveld zijn positie en zekerheden verliest zonder dit nog te willen erkennen en vast wil houden aan het kielzog der rijken. Kortom, hij ziet dat de huidige economie disfunctioneel is.

De burger voelt dat geld de macht uit oefent. Enerzijds maakt zij de mens ondergeschikt via marktwerking, globalisering en bezuinigingsmythes en anderzijds wordt de macht van het geld ingezet om een consumptie verslaving en het geloof in de noodzaak van economische groei instant te houden.  De democratie heeft de geïndustrialiseerde wereld verlost uit een feodaal stelsel van fysieke (productie) slavernij om die zelfde maatschappij af te leveren in een nieuw feodaal stelsel van emotionele (consumptie) slavernij. Dit kan, mag en hoeft het einddoel niet te zijn weet de burger.

Als de kloof tussen burgers en politiek groter wordt wie keert zich dan af van wie? In landen met Angelsaksisch recht (case based law) is dit proces van de verwijdering tussen burger en politiek het snelst en verst verlopen en regeert de angst en de woede van de burger zoals de Brexit stem en de aanhang van Trump laten zien. Washington is kapot wordt er gezegd. De waarheid lijkt er niet meer toe te doen. De democratie is daar een ‘reality show’ geworden, enkel en alleen om de aandacht van de macht van het geld af te houden.

Europa met zijn op principes gebaseerd napoleontisch recht en Rijnlands denken zou hier zijn rug recht kunnen houden en vanuit zijn sterkte opereren. Maar ook hier laten de politici zich uit het veld slaan door de kracht van de financiële markten en de daaruit geboren mythes en opgedrongen bezuinigen. Sterker nog zij leggen de kracht van Europa in de uitverkoop via CETA en TTIP zodat wat superieur is (Het Europees recht) ondergeschikt wordt gemaakt en de EU democratieën tandeloos achter blijven niet in staat zich te verdedigen tegen het geweld van het grote geld.

Francis Galton, een brits statisticus, kwam in 1906 tot de ontdekking dat het collectief van burgers, een verbazingwekkende intelligentie heeft dat het intellect van individuen in de schaduw zet. Mijn appel aan de politiek is daarom om samen met de burger een democratie 2.0 uit te vinden waarin de politici de gemeenschap van burgers weer zouden kunnen en willen dienen. In deze versie van democratie 2.0 is er geen plaats voor kleine compromissen maar staat de radicale eis centraal om voor alle problemen gelijktijdig zinvolle antwoorden en oplossingen te vinden. Een ommekeer naar verbinding en gemeenschap als maatschappelijke richting, visie en groot idee. De huidige monocultuur van bancair schuldgeld is voor zo’n wereld ongeschikt. Een bijkomende opdracht is daarom ook: ‘Let us reinvent the money!’ laten wij ons geld (en geld scheppen) opnieuw uitvinden. Een humanere en duurzame economie komt daaruit vanzelf tevoorschijn.

Share Button

Reacties zijn gesloten.