HomeNederlands BlogBurger initiatief: ‘Ons Geld’, de burger werkelijk aan zet?

Willen wij dat geld dienstbaar wordt aan de mens? Dat de politiek ineens weer gereedschap krijgt om problemen op te lossen omdat geld, het ultieme maatschappelijke machtsmiddel, weer dienstbaar wordt aan het algemeen belang? Dat de monetaire macht als functie van ons democratisch bestel, transparant, verantwoord en dienstbaar wordt? Het zou zo maar kunnen. Komende woensdag 16 maart om 15.15 uur wordt het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ voor de tweede maal in aanwezigheid van minister Dijsselbloem besproken. Een belangrijke stap voor de Nederlandse democratie.

Eindelijk neemt de politiek zich de moeite om te kijken naar de werking van ons geldstelsel. Ons huidige stelsel is het tragische resultaat van onwetendheid en misverstanden dat door gevestigde belangen op bewuste wijze wordt misbruikt. De minister heeft in eerste termijn constructief geantwoord maar laat ook zien dat het voor zijn ministerie nog moeilijk is om los te komen uit oud vastgeroest denken. De reactie van De Nederlandse Bank roept de vraag op of zij het werkelijk niet begrijpt of dat zij haar rol ziet als scheidsrechter voor de partijen die het systeem voor eigen gewin gebruiken. De ING, als andere partij die al een reactie gaf, is in zoverre eerlijk dat zij weliswaar de zaak op zijn kop zet maar tenminste een half eerlijk antwoord heeft gegeven.

Burgerinitiatief ‘Ons Geld’ stelt voor om het privilege van geldscheppen bij de gemeenschap te leggen waardoor het monopolie van de banken om geld te scheppen wordt doorbroken en onder democratische controle gebracht. De eenheid: ‘Geld is Schuld en Schuld is Geld’ wordt dan doorbroken doordat krediet (de belofte van geld) en echt geld (transactiemiddel) gescheiden worden en in afzonderlijke systemen onder gebracht. Je zou kunnen zeggen dat we in de nationale economie, net als in het bedrijfsleven, het benodigde werkkapitaal (dus het geld nodig om het betalingsverkeer rond te laten gaan) afzonderlijk gaan organiseren. De kredietverlening blijft onveranderd bij de banken uitgevoerd op basis van echte marktwerking in een systeem dat zelf zijn risico’s moet afwegen en niet meer gered hoeft te worden als het op groteske wijze de mist in is gegaan. De conversie levert de Nederlandse overheid een eenmalig voordeel op van naar schatting € 700 miljard (M2) waarmee de staatschuld belangrijk kan worden terug gebracht en nieuwe beleidsopties in zicht komen. Het zou de democratie volwassen maken en de politiek weer de gelegenheid geven om hun angst gedreven vechtpolitiek naar waarde gedreven reaal politiek om te buigen.

Share Button

Reacties zijn gesloten.